grudzień 2021
P W Ś C P S N
« lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

W ramach wspomagania placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zrealizowaliśmy zajęcia z wykorzystaniem platformy Teams w grupie przedszkolaków ze Sławianowa.

Poznaliśmy przyjaznego i zabawnego Bratka, który poprowadził nas po krainie książek.

Wspólnie rozwiązywaliśmy quiz: Jaka to bajka?

Ćwiczyliśmy technikę wczesnego czytania i terapii ręki.

 

 

W ramach wspomagania placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 18 listopada przeprowadzaliśmy zajęcia (z wykorzystaniem Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla sześciolatków z Przedszkola nr 4
„O tym, jak przygotować się do nauki czytania i zaprzyjaźnić z książką”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym
dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI
„Nasze-wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”.
Termin nadsyłania prac – 15.11.2021 r.
Szczegóły na stronie
http://pracownia.cdn.leszno.pl/konkurs-dla-klas-iv-vi

POZNAJ SWOJEGO DORADCĘ METODYCZNEGO
Pod takim hasłem, 26 października w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie, odbyło się spotkanie chętnych nauczycieli z całego powiatu złotowskiego z doradcami metodycznymi z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Spotkanie metodyczne oraz konsultacje indywidualne przeprowadzili doradcy metodyczny z przedmiotów artystycznych, języka angielskiego, geografii, religii, biologii, języka polskiego i wychowania przedszkolnego.
Spotkanie zainspirowało uczestników do nowych działań, szkoleń i kolejnych spotkań metodycznych.

11 października, w naszej bibliotece odbyło się spotkanie nauczycieli z doradcami metodycznymi Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Jak poszukać siły w sobie i dobrze pracować?
Spotkanie metodyczne i konsultacje przedmiotowe przeprowadzili doradcy metodyczny z chemii, fizyki, matematyki, języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie
Na kolejne spotkanie zapraszamy 26 października o godz. 16
Poznaj swojego doradcę metodycznego!

Efekt Google – demencja cyfrowa
 
7 października, w ramach Sieci Współpracy Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego zorganizowaliśmy konferencję metodyczną, której przewodnim tematem były warsztaty przeprowadzone przez P. Annę Krause

 

REGIONAL COVID – HUB / WIELKOPOLSKA
Jednym z najważniejszych obszarów mogących stymulować odpowiednie działania, które przyczynią się do sukcesu w walce z COVID-19 jest edukacja.
W odpowiedzi na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące przeprowadzenia w szkołach akcji szczepień profilaktycznych przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, jak również zapotrzebowanie szkół w zakresie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych, pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego opracowali bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą Państwu w przeprowadzeniu akcji informacyjnej na temat profilaktyki COVID-19 wśród uczniów.
Opracowane scenariusze edukacyjne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, aby wspólnie z WSCKZiU czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

1 września 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu BohaterON w Twojej Szkole, którego celem jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Udział w akcji jest bezpłatny, a na zgłoszenia szkół czekamy do 2 października.

W rekrutacji mogą wziąć udział:

·       przedszkola

·       szkoły podstawowe

·       szkoły ponadpodstawowe

·       drużyny harcerskie

·       ochotnicze hufce pracy

·       oraz inne placówki oświatowe i instytucje związane z edukacją dzieci i młodzieży

Opracowane przez nas materiały edukacyjne i scenariusze zajęć zostały przygotowane z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach kształcenia. Mamy nadzieję, że będą stanowiły ciekawe urozmaicenie zajęć lekcyjnych.

Podstawą do zakwalifikowania do Akcji jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/1yRqq2DzgsCu2myy8

Zadaniem nauczyciela jest na podstawie otrzymanego pakietu  materiałów edukacyjnych – konspekty zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej wraz ze specjalnymi materiałami dodatkowymi audio i wideo –  przeprowadzenie lekcji. Przygotowywanie indywidualnych życzeń od uczniów  w formie kartki, listu, laurki bądź „innej” nie jest w tej edycji obowiązkowe. Chętni uczniowie mogą na zajęciach lub w domu przygotować kartkę z życzeniami dla Powstańca.

Po przesłaniu sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom i zaświadczenie dla szkolnego koordynatora Akcji.

Zapraszamy również nauczycieli do udziału w seminarium – rekrutacja trwa od 1 września do 10 września 2021. Szczegóły na stronie: https://bohateron.pl/edukacja/seminarium-dla-nauczycieli/

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o akcji za pomocą Państwa kanałów komunikacyjnych lub/i na stronie internetowej  i zachęcenie odbiorców do zgłoszeń, które przyjmujemy do 2 października 2021 r.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 wszystkim życzymy, aby każdy dzień wzbogacał w nową wiedzę i żebyśmy zdobywali ogromną radość z jej zdobywania📖📚

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli: Czytaj więcej

Zapraszamy po literaturę 

 

 

 

 

 

 

 


4 czerwca
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
– polskie święto, ustanowione uchwałą Sejmu RP
w dniu 24 maja 2013 roku.
Upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w 1989 r.

 

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

J. Korczak

Zapraszamy po literaturę 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu „Wielkopolska Szkoła Roku” jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Celem Konkursu „Wielkopolski Nauczyciel Roku” jest uhonorowanie nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Wyróżnienie promować ma również wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w swoim środowisku. Takich, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia  oraz pamiątkowe statuetki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 15 września 2021 r.

Szczegóły znajdują się na stronie UMWW https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopolski-nauczyciel-roku

 

Tegoroczny Tydzień ( 26 maja-2 czerwca) obchodzony jest pod od hasłem
„Lubimy czytać polskich autorów!”
Zapraszamy na Szkolną 3 

„Polscy autorzy dzieciom”

 

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach, i pierwszy deszcz.”
K.I Gałczyński

Zapraszamy po literaturę dla Mam oraz o Mamach


Minister Edukacji i Nauki wskazał dodatkowy kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2020-2021 – Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. 
Zapraszamy po literaturę pomocną
w realizacji tego zadania.

20 maja – Światowy Dzień Pszczół 🐝🐝🐝🐝🐝
ustanowiony w 2018 roku przez ONZ z inicjatywy Słowenii.
To okazja do ważnej refleksji nad tym.., jak każdy z nas może im pomóc…
Działaj lokalnie – myśl globalnie 🌲🐝🐝🌳

Nasze zbiory biblioteczne to nie tylko tradycyjne książki.
To również: czasopisma, grafika, kartografia, płyty i kasety, zbiory muzyczne …


 

Czytelniku!
Napisz
jakiego tytułu u nas nie znajdujesz

http://zlotow.cdnpila.kylos.pl/kontakt