WWznak_kolor

Na stronach Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ukazała się lista laureatów konkursu
„Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a szczególnie:

- Agacie Rzechtelskiej – SP w Stawnicy
- Małgorzacie Tworek – ZSK w Złotowie
- Jędrzejowi Tlockowi – ZSS w Złotowie
- Natalii Jędrzejczyk – ZSS w Złotowie
- Michalinie Miłkowskiej – GP nr 2 w Złotowie