2Dziecko w klasie Montessori - wystawa

Metoda wychowawcza Marii Montessori wspiera samodzielną, spontaniczną i twórczą aktywność dziecka.

143