6bezpiecznewakacje

 Nasza biblioteka brała udział w akcji bezpiecznewakacje.pl przygotowanej przez ekspertów z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2013 było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
W ramach trwania akcji przeprowadziliśmy 2 warsztaty poświęcone tematyce bezpieczeństwa uczniów.