Podczas zebrania , które odbyło się w Przedszkolu nr 4. zaprezentowaliśmy nauczycielom i rodzicom  36582
czym jest bajkoterapia.Przedstawiliśmy założenia, cele i treści programu „Bajka pomagajka” , który jest realizowany dla sześciolatków w tymże przedszkolu. Ponadto zaprezentowaliśmy  bibliotekę, wystawiliśmy nowości bajkoterapetyczne z naszych zbiorów i zestawienie bibliograficzne – bajkoterapia, gry i zabawy.