indeksW ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

serdecznie zapraszamy  na

konferencję metodyczną pt.:

„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką.”

15 maja 2014 r. o godz. 900

Prosimy o potwierdzenie przybycia
e-mail : pedagogicznazlotow@wp.pl
lub telefonicznie:  67 263 2142
do dnia 13 maja 2014 r.                

                                           Konferencja -Zaproszenie