NAUCZYCIELU!pedagog

PROPONUJEMY:

  • bezpłatny zapis
  • materiały i zestawienia bibliograficzne wg zapotrzebowania (rady pedagogiczne, konferencje, wystawy itp.)
  • bezpłatne sprowadzanie książek z innych bibliotek (m.in. na konkursy, olimpiady)
  • wsparcie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. zajęcia warsztatowe dla uczniów)