8 lipca w ramach Akcji przeprowadziliśmy:

  • warsztaty plastyczne - Biedroneczko leć do nieba przynieś mi
  • warsztaty komputeroweCo nam w duszy gra, tworzenie własnego beatboxu

1 2 3