2

Nasze działania na Tydzień Bibliotek 2015 na stronie SBP!1

Wybieram Bibliotekę Pedagogiczną w Złotowie

A u nas się dzieje i będzie się działo!

http://www.sbp.pl/tydzienbibliotek/2015