W ramach Światowych Dni Mózgu spotkaliśmy się Z1
z kolejną klasą V Szkoły Podstawowej w Okonku,
dla której przygotowaliśmy następujące gry i zabawy:
- „Włącz mózg! Hop do biblioteki!” – quiz interaktywny kahoot
- „Mózgogra!” – wielka gra planszowa.

Z2Z3Z4Z5