W ramach sieci współpracy i samokształcenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy na bezpłatne warsztaty z wykorzystaniem Technologii Informacyjno Komunikacyjnej TIK

Temat:  ToonDoo - komiks w edukacji

25 marca 2015 r. (środa) godz. 16:30  czas trwania ok. 1,5 godz.

!!!!