4Zaczynamy sieciowanie

  • poznanie platformy doskonaleniewsieci.pl
  • wypracowanie tematów przyszłych działań

5