340x300-maturaChętnym maturzystom podpowiadamy
możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności w  
Próbnym egzaminie maturalny
m
Terminy egzaminu:

  • 15 grudnia – język polski (poziom podstawowy)
  • 16 grudnia – matematyka (poziom podstawowy)
  • 17 grudnia – język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
  • 18 grudnia – wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym
  • 19 grudnia – języki mniejszości narodowych: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński (poziom podstawowy)

MEN