Włączyłyśmy się w apel  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej aby z  okazji zbliżającej się 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 26 września, w przeddzień rocznicy, przypomnieć uczniom o dziele Polski Podziemnej. 

Przywódcy Polski Walczącej” – wystawa  przygotowana w oparciu o materiały Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Biura Edukacji Publicznej

12 2