W ramach wieloletniej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1, odbył się po raz kolejny konkurs interaktywny dla klas szóstych w programie kahoot. Wzięło w nim udział 12 reprezentantów  klas 6.  Uczniowie odpowiadali na 31 pytań z różnych dziedzin. Dominującą jednak była wiedza czytelnicza z zakresu literatury pięknej. W konkursie liczyła się szybkość i poprawność odpowiedzi. O kolejności zdobytego miejsca decydowała suma zebranych punktów. Zatem na podium stanęli uczniowie klas VI c:

1 miejsce Emilia Usyk

2 miejsce Daria Sieg

3 miejsce Jakub Zamczyk

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, certyfikat  uprawniający do cząstkowej  oceny celującej z języka polskiego oraz nagrodę książkową.

Gratulacje dla wszystkich uczestników, zwłaszcza dla zwycięzców.