Zdj1Afazja, alalia, SLI, rotacyzm, jąkanie, seplenienie…
Jak zdiagnozować problem nieprawidłowego rozwoju mowy?
Kiedy możemy uznać, że mowa dziecka nie rozwija się prawidłowo?
Zapraszamy do skorzystania z materiałów logopedycznych
dostępnych na naszej wystawce – Logopedia w teorii i praktyce.

Zdj3Zdj4Zdj2