1Luty – Miesiącem Bezpiecznego Internetu1

Dnia 24  lutego przeprowadziliśmy zajęcia pt. „3… 2… 1… Internet!” dla klasy IV ZSK

  • Dobry żart ??? – cyberprzemoc
  • Znajomi nieznajomi – kontakty z nieznajomym

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach programu „Dziecko w Sieci” Fundacji Dzieci Niczyje.

14