24 styczniaObraz 002

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

- wystawa

Obraz 003

Obraz 009