LOGOW ramach współpracy z PPPP w Złotowie

zapraszamy na

konferencję metodyczną dla nauczycieli przedszkola z powiatu złotowskiego pt.:

 „Wczesna diagnoza ryzyka dysleksji u dzieci rozpoczynających naukę w klasie I”

Warsztaty tematyczne poprowadzi p. Katarzyna Szyszka DYSLEKSJA1               – pedagog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej     w Złotowie.

Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2014 r. o godz. 15:30

Prosimy o potwierdzenie przybycia:

e-mail : zlotow@cdn.pila.pl lub telefonicznie: 67 263 2142 do dnia 12 listopada 2014 r.