WIELKOPOLSKIE zabawySAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

zapraszają dzieci na:

WAKACYJNE GRY, ZABAWY I ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zapraszamy na ulicę Szkolną 3 w każdą środę, od godziny 10 do 12

PROGRAM NA SIERPIEŃ:nutki

6 sierpnia – Pan Kotek był choryzajęcia promujące  zdrowie

13 sierpnia – Kolorowe nutki – zabawy muzyczno-plastyczne

Teatralna walizka – warsztaty teatralne dla dzieci w wieku szkolnym (początek zajęć – godzina 11)

2o sierpnia Coś z niczego – zajęcia plastyczne

27 sierpniaOrigami z Majką – zajęcia plastyczne