Dzienne Archiwa: 14 września 2021

REGIONAL COVID – HUB / WIELKOPOLSKA
Jednym z najważniejszych obszarów mogących stymulować odpowiednie działania, które przyczynią się do sukcesu w walce z COVID-19 jest edukacja.
W odpowiedzi na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące przeprowadzenia w szkołach akcji szczepień profilaktycznych przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, jak również zapotrzebowanie szkół w zakresie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych, pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego opracowali bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą Państwu w przeprowadzeniu akcji informacyjnej na temat profilaktyki COVID-19 wśród uczniów.
Opracowane scenariusze edukacyjne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.