Miesięczne Archiwa: Styczeń 2018

SAM_0788Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa :
Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

pobrane2 pobrane1

24 stycznia przy współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Złotowie przeprowadziliśmy warsztaty – Cyberprzemoc – jak sobie radzić w wirtualnym świecie – dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Okonku

SAM_0777 SAM_0778 SAM_0783 SAM_0785

marszalDepartament Edukacji i Nauki Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Bretanii.
Celem konkursu jest:

– wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią,  geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok.

– rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną,

– uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową,

– rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej gali. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2018 r.

Szczegóły znajdują się w załącznikach:
Uchwała ogłaszająca konkurs Polacy w świecie
Regulamin konkursu Polacy w świecie
Karta uczestnika Polacy w świecie

 

Zapraszamy do biblioteki po materiały i informacje

321