3„Gdy rozstanie jest konieczne” – wystawa

  • rodzina niepełna
  • emigracja
  • migracje sezonowe
  • eurosieroctwo
  • bezrobocie
  • samotne rodzicielstwo

1