„Biblioteka a matura 2013”

Serdecznie zapraszamy na:

Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bliotekarzy Szkół Średnich

                                       Spotkanie odbędzie się 25 października 2012

                                                            o godz. 11:00