Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013

 

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym. Należą do nich: