Sierpień 2021
P W Ś C P S N
« Lip    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

a. w szkołach ponadpodstawowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”

b. w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:

 • „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;

c. w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;

d. w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:

 • „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;

e. w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

 • „Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;

f. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;

g. w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:

 • „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.
Przemysław Czarnek

Minister
/ – podpisany cyfrowo/

 

 

Zapraszamy po literaturę 

 

 

 

 

 

 

 


4 czerwca
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
– polskie święto, ustanowione uchwałą Sejmu RP
w dniu 24 maja 2013 roku.
Upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w 1989 r.

 

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

J. Korczak

Zapraszamy po literaturę 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu „Wielkopolska Szkoła Roku” jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Celem Konkursu „Wielkopolski Nauczyciel Roku” jest uhonorowanie nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Wyróżnienie promować ma również wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w swoim środowisku. Takich, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia  oraz pamiątkowe statuetki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 15 września 2021 r.

Szczegóły znajdują się na stronie UMWW https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopolski-nauczyciel-roku

 

Tegoroczny Tydzień ( 26 maja-2 czerwca) obchodzony jest pod od hasłem
„Lubimy czytać polskich autorów!”
Zapraszamy na Szkolną 3 

„Polscy autorzy dzieciom”

 

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach, i pierwszy deszcz.”
K.I Gałczyński

Zapraszamy po literaturę dla Mam oraz o Mamach


Minister Edukacji i Nauki wskazał dodatkowy kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2020-2021 – Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. 
Zapraszamy po literaturę pomocną
w realizacji tego zadania.

20 maja – Światowy Dzień Pszczół 🐝🐝🐝🐝🐝
ustanowiony w 2018 roku przez ONZ z inicjatywy Słowenii.
To okazja do ważnej refleksji nad tym.., jak każdy z nas może im pomóc…
Działaj lokalnie – myśl globalnie 🌲🐝🐝🌳

Nasze zbiory biblioteczne to nie tylko tradycyjne książki.
To również: czasopisma, grafika, kartografia, płyty i kasety, zbiory muzyczne …


 

Czytelniku!
Napisz
jakiego tytułu u nas nie znajdujesz

http://zlotow.cdnpila.kylos.pl/kontakt

Zapraszamy do czytelni na Szkolną 3
„Wszystko o… czyli z nazwą Miasta w tytule”

Znajdziesz mnie w bibliotece” to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek.
Zapraszamy na Szkolną 3 
oraz do poszukiwań w katalogu online
 https://www.pila-cdn.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0

5 Maja-Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

„Osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować.”

Anna Dymna

Od końca kwietnia każdy czytelnik może zobaczyć, jak zmieniła się czytelnia online IBUK Libra.
Wciąż na platformie można czytać cała dobę, siedem dni w tygodniu. Wydawnictwo Naukowe PWN potwierdza, że serwis po serii testów, w których brali udział także bibliotekarze, jest gotowy.
Zmienia się również wygląd. Każdy odwiedzający platformę zostanie zapytany o to, czy potrzebuje więcej informacji, czy chce zacząć korzystać. Pojawiają się nowe karty użytkownika.
Warto założyć konto w IBUKU Librze, aby cieszyć się w pełni wszystkimi funkcjonalnościami.

Zapraszamy do Biblioteki po indywidualne kody dostępu

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli języka polskiego, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych! Zapisy na Konferencję poprzez formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie   Targów Edukacyjnych.
Rozpoczynamy 7 maja 2021 r. o godz. 15.00 wykładem na żywo.
W ramach konferencji  udostępnimy także 14 webinarów,  z którymi mogą się Państwo zapoznać do końca Tygodnia Bibliotek tj. 15 maja 2021r.

PROGRAM KONFERENCJI:
7.05.2021 r. godz.15.00 –  Wykład „Czy nowe technologie uratują czytelnictwo? Animacja czytelnicza w XXI wieku” – Karol Baranowski, Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019*

 

Wykaz Webinarów: Zapisy na  stronie Targów Edukacyjnych

1. Depresja wśród dzieci i młodzieży – rozwiązania teoretyczne i praktyczne  – Prof. dr hab. Agnieszka Cybal- Michalska, prof. dr hab. Hanna Kubiak, dr Anna Gulczyńska PBP w Poznaniu
2. LearningApps krok po kroku –  Joanna Koterba Katarzyna Obremska PBP w Poznaniu
3. Rozszerzona rzeczywistość w edukacji – Agnieszka Świtalska Agnieszka Jarolewska CDN PBP
w Koninie
4. Prawda czy fałsz w przekazach medialnych  – Iwona Wojtalik,  Agnieszka Graczyk – CDN PBP
w Koninie
5. Jak atrakcyjnie pokazać efekty pracy biblioteki szkolne j – narzędzia i aplikacje internetowe do obróbki zdjęć, filmów, tworzenia galerii –  Ewa Kiwak, Katarzyna Łazuga – CDN PBP w Koninie
6. #CzyTelnIK i technologie  – Barbara Moskal, Małgorzata Olejnik CDN PBP w Pile
7. Uczymy się ortografii z Bratkiem –  Joanna Stemler Dominika Łusiewicz CDN PBP w Pile
8. Sposoby na nudę. Tablica filcowa w edukacji –  Anna Krause CDN PBP w Pile
9. Genial.ly czyli genialne narzędzie w rękach bibliotekarza – Róża Pomiecińska KP PBP w Kaliszu
10. Canva i jestem grafikiem – Róża Pomiecińska KP PBP w Kaliszu
11-13. O ekologii w bibliotece szkolnej (w 3 częściach) – A. Bortel,  R. Bednarczyk CDN PBP w Lesznie
14. W starej klasie – Aneta Andrzejewska CDN PBP w Pile Filia w Wągrowcu.

Karol Baranowski– Rocznik orwellowski (1984). Od ośmiu lat bibliotekarz – nauczyciel w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, a od czterech lat bibliotekarz na pół etatu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w agendzie Arteteka. Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019. Członek i Ambasador Sieci Labib.
„Specjalizuję się w grach miejskich – projektowanie, tworzenie, przeprowadzanie. Zajmuję się nowymi technologiami: nowe media, obróbka grafiki, obróbka video. Wirtualna i Rozszerzona Rzeczywistość to także moja pasja. Jestem uzależnionym od Internetu, książek i roweru bibliotekarzem nauczycielem, który uczy, bawi, wychowuje. Uwielbiam zarówno tworzyć jak i być uczestnikiem gier miejskich. Prowadzę zajęcia z tabletami w swojej bibliotece, warsztaty z nowych technologii, pracuję z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami. Mam też swój kawałek Internetu pod adresem: www.charliethelibrarian.com.”

Zachęcamy do wzięcia udziału  w webinarium pt. „Nie taki diabeł straszny, czyli jak ogarnąć maturalny szał” na kanale YouTube oraz na profilu Facebook Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, który odbędzie się 24.04.2021 o godz. 10.00.
Podczas sobotniego spotkania nauczyciele, specjaliści w przedmiotach maturalnych tj. język polski, matematyka, języki obce, biologia, geografia, historia, przekażą wskazówki, jak w ostatnich dniach poprzedzających egzamin dojrzałości „ogarnąć” siebie i materiał, aby z sukcesem zmierzyć się z tegoroczną maturą. Na tym samym kanale znajdziecie także wykłady realizowane w ramach podprojektu Klasy Akademickie.

Zapraszamy na Targi Edukacyjne w Poznaniu, które w tym roku odbędą się w formie zdalnej, w terminie 7-8 maja. Wydarzenie skierowane jest zarówno do uczniów, rodziców jak i do nauczycieli oraz pracowników oświaty. Program Targów obejmuje treści dedykowane każdej z tych grup.

Więcej szczegółów na stronie Targów Edukacyjnych 

Celem Światowego Dnia Trzeźwości(15 kwietnia)
jest promowanie ruchów abstynenckich i działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie negatywnych skutków ubocznych alkoholu i choroby alkoholowej.

Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało dla maturzystów cykl dwunastu spotkań przedstawiających wybrane motywy obecne w najwybitniejszych dziełach sztuki polskiej i europejskiej (malarstwo, rzeźba, architektura, plakat).
Wszystkie dotyczą tematów maturalnych z języka polskiego. 
Więcej…

A z naszych zbiorów proponujemy materiały pomocnicze…

Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej już edycji konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” pod hasłem „Polscy medycy w świecie”. Tegoroczny konkurs jest wyrazem szczególnego uznania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, diagnostów i wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy codziennie, narażając swoje zdrowie, stają na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Celem konkursu jest przedstawienie sukcesów Polaków, których pionierskie badania, odkrycia naukowe, nowatorskie metody leczenia oraz przeprowadzone zabiegi i operacje wpłynęły na kształt dzisiejszej medycyny.
Termin składania prac konkursowych upływa 24 kwietnia 2021r.
Uchwała >
Regulamin >
Karta uczestnika >

Ćwicz z dzieckiem i słuchaj, jak mówi… 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
(22–28 lutego 2021 roku)
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Pile zaprasza
na bezpłatne szkolenie online w dniu 24.02.2021 r. o godz. 17.00 – 18.30 w aplikacji MS Teams:
 Teksty kultury – jak rozmawiać o nich na lekcjach?

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów artystycznych i wszystkich zainteresowanych.
Szkolenie przeprowadzi Lidia Bochan.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: m.jablonska@cdn.pila.pl do dnia 23.02.2021 r. 
Zapraszamy w imieniu organizatorów.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku.
Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu oraz promocji pozytywnego wykorzystywania sieci.
Obchody będą trwały przez cały luty i marzec.